Hållbara investeringar: Spara pengar i grönare alternativ

Att investera i finansiella instrument innebär alltid en risk. Instrumenten kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Sidan innehåller annonslänkar till samarbetspartners.

På samma sätt som alla branscher (eller jag nästan alla) försöker ställa om mot en hållbar utveckling där man värnar om miljön, finns det även inom finansbranschen flera olika sätt att investera i mer hållbara alternativ. Med tanke på hur mycket kapital som vi tillsammans sitter på med pension och eget sparande så är det en utmärkt möjlighet att styra världen i rätt riktning samtidigt som du får en bra avkastning.


Vad är hållbara investeringar?

Att investera hållbart är ett ganska luddigt begrepp och vad det innebär utvecklas konstant. Från början handlade det väldigt mycket om att välja bort att investera pengar i företag som bedrev verksamheter med etiskt och moraliskt tveksamma riktlinjer. Tobak är urtypen av bolag som är svåra att motivera och istället filtreras bort tidig. 

Sedan dess har såklart mycket hänt, och från att inte investera i sådant som är dåligt har man gått över till att istället investera i sådant som är bra. Det kan vara att investera i läkemedelsbolag, nya typer av energibolag eller andra typer av innovationer som gör världen bättre.

Någonstans däremellan finns dock flertalet vanliga bolag och för dem handlar det istället hur man förbättrar det man kan. ESG är ett centralt begrepp som innefattar ”Environmental, Social and Governance” (Miljö, Social, Styrning slappt översatt). Syftet med det är att skapa ett ramverk för olika företagsinitiativ och klassificera deras hållbarhet eller “sustainability”.

Så i korthet kan man säga att hållbart investerande handlar om att välja bort investeringar som är dåliga för miljön (exkludera), investera i företag som är bra för hållbarhet (inkludera) och slutligen förbättra hållbarheten i de investeringar som är däremellan (förbättra).

Hur investerar man hållbart?

Vill man investera hållbart finns det flera olika sätt som man kan göra det på. Dels handlar det om ditt privata sparande, alltså var du har dina pengar och vad du väljer att investera dem i. Det är också din pension och andra tillgångar som du har som du kan välja att investera annorlunda och ta med hållbarhet som en fråga i ekvationen när du investerar. 


Hållbara aktier

Om du investerar i aktier så kan du själv välja vilka aktier du vill investera i och bedöma om de är hållbara eller inte. Avanza har i sitt hållbarhetsarbete försökt skapa bättre och mer lättförståeligt underlag för att du ska kunna välja rätt, bland annat med en hållbarhetsrating.

Det du kan börja med är att reflektera över vilka branscher du inte vill investera i utifrån dina egna moraliska och etiska tankar. Olja, tobak, spelbolag osv. är branscher som i grunden är ifrågasättbara och lätt att välja bort om du vill göra mer hållbara val. 

Därefter kan du fundera på vilka branscher som är bra för framtiden och leta efter bolag som kommer vara en del i omställningen till en grönare värld.

Hållbara aktier 2021: 12 aktier att titta på

 • Powercell
 • Ferroamp
 • insplorion
 • Azelio
 • Nibe 
 • Ecoclime
 • Arise 
 • Garo
 • ArcAroma
 • Cell impact
 • Essity
 • AstraZeneca

Hållbara fonder

Om man inte vill hålla på och leta upp olika aktier och företag som är hållbara finns det flera olika hållbara fonder som man istället kan investera i. När det kommer till fonder är MorningStar det ledande rankingsystem som bedömer fonders prestation och olika kriterier. De har bland annat ett hållbarhetsindex som tittar på hur hållbara olika fonder är. 

Utöver det kan man också titta efter svanenmärkning för fonder. Om en fond är svanenmärkt så innebär det att fonden gör en hållbarhetsanalys på alla sina placeringar, bedriver ett aktivt ägande för att förbättra hållbarhetsarbetet för sina innehav och helt avstår från vissa branscher och företag som inte bedöms hållbara.

Hållbara fonder 2021: 12 fonder att titta på

 • Carnegie All Cap
 • Didner & Gerge Global
 • Handelsbanken Hållbar Energi
 • Handelsbanken Sverige Selektiv
 • Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema
 • SEB hållbarhetsfond Sverige
 • Skandia Cancerfonden
 • Swedbank Robur Humanfond
 • Swedbank Robur Transition Global MEGA
 • XACT Norden
 • XACT Sverige
 • Ålandsbanken Global Aktie

Hållbara investmentbolag

Ett tredje sätt att investera hållbart är att titta på investmentbolag som investerar hållbart och bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete. När Dagens Industri gjorde en bedömning år 2020 tittade man på 5 kategorier för att bedöma de olika investmentbolagen: fördjupad risk, antikorruption, personal, hållbarhetsstrategi och miljö & klimat. I den undersökningen placerade sig Kinnevik i toppen som har en tydlig inriktning mot digitala tjänster (vilket inkluderar flera hälsa & sjukvårdtjänster), e-handel och finans. 

Vill man investera i hållbara investmentbolag är det är inte helt avgörande vilka typer av bolag som man investerar i (men såklart en stor del). Istället bör man titta mer hur investmentbolaget jobbar med sina olika innehav som de investerar i och hur man ställer krav på bolagen.

Hållbara investmentbolag 2021: 5 investmentbolag att titta på

 • Kinnevik
 • Investor
 • EQT
 • Industrivärden
 • Lundberg

Hållbara alternativa investeringar

Utöver att investera i olika typer av företag via aktier och fonder så finns det också ett par andra sätt man kan göra mer hållbara val. Man kan välja att stötta olika mer lokala aktörer eller onoterade innehav, men också titta på olika typer av crowdfunding lån till utvecklingsländer och mindre bemedlade. 

Med crowdfunding menas att flera små aktörer, ofta privatpersoner, går samman för att tillsammans stötta och investera i projekt eller företag. Oftast sker det via en plattform som listar och kontrollerar olika projekt för att säkerställa processen. Ett av de svenska alternativen som kommit långt med den typen av investeringar är Trine. 

Trine – investera i solceller världen över

Trine möjliggör utbyggnad av solceller i utvecklingsländer genom att identifiera projekt och stå för den initiala kostnaden. Du lånar alltså ut pengar för att man ska bygga solceller och ge energi till människor i exempelvis Nigeria, Indien eller andra länder i världen. När solcellerna är byggda betalas lånet av med hjälp av energin som solcellerna skapar och du får tillbaka dina pengar med ränta. Det går att investera både som privatperson och företag, allt från bara några hundralappar till större summor. 

Förutom Trine finns det ett par andra liknande initiativ. När det kommer till att investera i denna typen av projekt ska man dock vara kritisk till aktören som står emellan, det har genom åren funnits ett antal aktörer som utlovar hög avkastning på luddiga “plantera träd i Afrika” projekt så var alltid kritiskt till en början. 

Peer-to-peer och kreditlån

Man kan också titta på olika typer av peer-to-peer och kreditlån. Det innebär att man lånar ut pengar till projekt, företag eller personer och får ränta på cirka 7-10% per år istället för att en bank gör det. Savelend är ett exempel på en sådan aktör. Man skulle kanske inte klassificera det som en hållbar investering om man titta på det med en strikt definition, men ur ett socialt perspektiv kan det ändå göra skillnad för att människor ska få bättre möjligheter i livet. 


Kritik mot hållbara investeringar och ESG

Även om grundtanken är bra när det gäller hållbara investeringar och ESG ha det också väckts en del kritik mot hur marknaden snedvrids och avkastningen minskar. En av effekterna med att väldigt mycket pengar plötsligt ska in i hållbara alternativ kan nämligen bli att även “dålig” bolag, som egentligen saknar framtidsutsikter, får in pengar till sin verksamhet. Det leder till höga värderingar endast baserat på att de är i rätt sektor och jobbar med “hållbara” lösningar. Om företaget sedan går i konkurs eller aldrig faktiskt utvecklar det som utlovats så har investeringen inte gjort den skillnad som man räknat med. 

På samma sätt kan väldigt hårda krav göra att avkastningen minskar. När flera stora pensionsfonder för några år sedan ställde om till att bli hållbara sålde man också ut flera företag man bedömde som inte tillräckligt hållbara. Det påverkar ju då tusentals människors pension och liv, allt baserat på ett något godtyckligt bedömande av vad som är hållbart.

För vad är hållbart är ständigt frågan man återkommer till. Att investera i spel och kasinobolag skulle de flesta inte se som ett hållbart investerande, men om alternativet är att det inte finns ägare som kan ställa krav på att det sköts snyggt är också risken större att marknaden domineras av mindre transparenta bolag som inte förhåller sig till samma etiska riktlinjer. 

I grunden är nog de flesta övertygade om att hållbara investeringar, där mer pengar går till “bra” och mindre till “dåliga” företag är rätt väg, men att det uppstår problem är inte heller något man ska förbise.

Lämna en kommentar