Lönesamtal: Tips på hur du förbereder dig för att förhandla upp lönen

Att investera i finansiella instrument innebär alltid en risk. Instrumenten kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Sidan innehåller annonslänkar till samarbetspartners.

Lön och lönesamtal är något som många bävar inför och upplever som jobbigt, men egentligen är det din chans att faktiskt påverka. Hur det är och går till är väldig olika på olika arbetsplatser, men oavsett så är det bästa tipset man kan få att förbereda sig så mycket man kan. 

Hur går ett lönesamtal till?

Exakt hur ett lönesamtal går till eller hur ofta du har det är beroende på var du jobbar. Det finns ingen lag som bestämmer hur det ska gå till men ofta är det bestämt i ditt kollektivavtal, löneavtal eller anställningskontrakt. Om du är medlem i facket så kan de hjälpa till och många gånger har de isf också varit delaktiga i löneförhandlingen.

När det väl är dags för att ha lönesamtalet så har du och din chef ett samtal där ni diskuterar din lön och löneförhöjning för nästkommande år. Din prestation och utveckling håller man oftast isär från själva lönesamtalet.

Hur ofta har man lönesamtal?

Hur ofta du har lönesamtal beror på ditt arbetsplats, men standard är en gång per år. Oftast följer det ett förutbestämt schema och sker ungefär samma tid varje år.

Hur mycket bör man få i löneökning?

När man pratar om löneökning brukar man också prata om att man varje år bör få 1-2% i höjd lön eftersom det motsvarar inflationen. Får du ingen löneökning går du i praktiken egentligen ner i lön eftersom pengarna du får är mindre värda än tidigare. 

Hur mycket man annars bör få beror helt på din jobbsituation. Om du är i början av din karriär så utvecklas du väldigt mycket och du bör också öka din lön procentuellt meer jämför med någon som är äldre och då också utvecklas mindre. Om du byt tjänst, börjat ta mer ansvar eller bara bidrar mer på något annat sätt så är det också ett argument för att din lön bör öka.

Hur du kan förbereda dig inför lönesamtal?

Självklart kan du och bör förbereda dig inför ditt lönesamtal. Här är ett antal tips på saker du kan kolla över för att förbereda dig så mycket som möjligt.

Kolla upp lönestatistik för din bransch och roll

Det finns ofta rätt bra statistik att tillgå för att se vad som är medel och medianlön från olika fackförbund och andra intresseorganisationer.

Kolla kollegors lön (fråga eller kolla i taxeringskalendern)

Även om lönestatistik ger en bra indikation generellt så kan det fortfarande skilja sig enormt mycket mellan olika arbetsplatser och städer. Det är liksom svårt att få någon exakt siffra på just din roll. Har man några nära kollegor på samma arbetsplats eller hos en konkurrent som har liknande roll så kan det vara mycket bättre att bara fråga. alla vill såklart inte berätta vad man tjänar eftersom det kan upplevas som väldigt privat, men börja med at fråga på ett sådant sätt så de inte känner sig trängda och öppna också upp för att du såklart också delar din lön isf. 

Om du inte känner att du vill dela din lön öppet eller fråga kollegor så finns det även andra sätt att kolla upp det. På biblioteket finns nämligen taxeringskalendern med de olika närliggande kommunernas deklarerade inkomst. Deklarerad inkomst är inte helt säker detsamma som deras lön, de kan exempelvis fått lön eller har inkomst på andra sätt, men det ger iaf en bild av vilken lönenivå som finns på ditt jobb. Statistiken är från föregående inkomstår så, det är inte heller helt uppdaterat mot vad de har nu. Det som är bra är att om du använder biblioteket för att kolla upp det är det helt konfidentiellt och ingen kan se att du kollat.

Andra förmåner (ex. Semester, bonus, flexiblare arbetstid, pension)

När man tänker på lönesamtal blir det lätt att fokusera på din månadslön, men det finns flera andra saker man kan använda som argument eller fokusera på. Ni kanske kan ha en rörlig bonus som beror på företaget eller din prestation? Du kanske kan få extra semesterdagar eller mer flexiblare villkor för din arbetstid? 

Ligger du redan högt i lön kan det också vara mer värt att se över villkoren för din pension och pensionsavsättningar. Rent skattemässigt kan det vara mer värt att få en högre tjänstepension än att öka lönen i sig. 

Försök tänka över vad som är viktigt för dig inför lönesamtalet och vad du kan prioritera bort. 

Skapa tydliga argument och mål

Försöka skriva ned 3-5 punkter med det argument för varför du är viktigt och bör få en bättre lön. Det kan vara prestationer under året, projekt som du genomfört eller andra sätt du bidragit eller utvecklats på. Du kan utgå från utvecklingssamtal och resultaten av mål som du har haft under senaste året. Du kan också kolla på vad som sas under det föregående årets lönesamtal.

Börja redan nu inför nästa lönesamtal

Det sista tipset för hur du kan förbereda dig är att jobba på och förstärka dina chanser att bli premierad. Försök få tydliga mål på vad du behöver göra för att kunna få upp din lön och se sedan till att uppnå dem till nästa år. 

Tips på argument

Har du haft utvecklingssamtal och satt upp mål för din utveckling, gå igenom dem och se hur det har gått. Har du underpresterat, gått i linje med målen eller överpresterat? Väl hur du vill lyfta fram det som gått bra och ha argument för varför det inte gått bra för andra.

Kolla också igenom föregående års lönesamtal. Vad sa ni då och hur har det gått efter det?

  • Har du gjort något extraordinärt över vad som förväntas av din roll?
  • Har din roll förändrats under året där du förväntas ta mer ansvar?
  • Har du utvecklats på något sätt som gör att du kan bidra mer eller på ett unikt sätt?

Vilka argument beror på vilken typ av chef du har. Är han rationell och logiskt lagd så kanske faktiska siffror och resultat biter bäst, Är han mer emotionellt styrd kanske det mer handlar om din person och hur engagerad du varit internt, hur du supporterat och varit mot andra istället för resultaten i sig.

Vad man ska undvika på lönesamtalet

Det finns såklart många sätt att förbereda sig och hur man vill agera, men det blir inte alltid som man tänkt sig. Det som är viktigt är att inte bli för emotionell eller upprörd direkt på mötet. Visa såklart din besvikelse, men försök att hantera situationen. Om du känner att ni inte kommer överens eller inte kan hantera det, så kan du såklart skjuta upp och planera ett uppföljningsmöte. 

Lämna en kommentar