Utdelning på aktier: så funkar direktavkastning

Att investera i finansiella instrument innebär alltid en risk. Instrumenten kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Sidan innehåller annonslänkar till samarbetspartners.

Ett av de saker man stöter på tidigt när man börjar med aktier är utdelning och direktavkastning. Här gå vi igenom vad det är, hur det fungerar och vad man kan behöva tänka på.

Vad är aktieutdelning

När du äger aktier äger du en del av ett företag. Om företaget går med vinst eller bara har en väldigt stor kassa kan pengarna istället för att återinvesterar delas ut till aktieägarna. Detta kallas att företaget har utdelning.

Vanligtvis är det större och mognare företag som väljer att ge utdelning eftersom de har mindre behov av att investera i verksamheten. Banker och telekombolag brukar vanligtvis vara exempel på den typen av utdelningsaktier. Mindre eller snabbväxande företag brukar ofta istället behöva pengarna för att expandera och växa genom att köpa upp andra bolag eller snabba på sin expansion.

Utdelning kan också ske på andra sätt än att du får pengar direkt till ditt konto. Det kan exempelvis vara att företaget äger aktier i ett annat bolag som man ger ut till sina aktieägare.

När man får utdelningen

Eftersom utdelningens storlek oftast bestäms i samband med årsstämman och årsredovisningen är det också vanligast att utdelningen sker i samband med det. Det är därför de flesta företag i Sverige har utdelning på våren eller i början av sommaren. 

Det finns dock ett antal företag som delar ut pengar flera gånger per år, och ibland varje månad. Framförallt i USA stöter man på många företag som har prestige i att ständigt höja sin utdelningen och dela ut flera gånger per år.

Utdelningen får man på själva utdelningsdagen, men för att få rätt till utdelningen så måste man också ha koll på ett par andra datum. 

  • Sink-dag: Sista dagen att handla aktien med rätt till utdelning. Äger du aktien efter att börsen stängt denna dag så kommer du få utdelning.
  • X-dag: Första dagen som aktien handlas utan rätt till utdelning. Så fort börsen öppnar kan du sälja aktien och fortfarande få utdelning. Tillfaller alltid bankdagen efter sink-dagen.
  • Avstämningsdag: Den dag som kontrollen av registrerade aktieägare som har rätt till utdelningen sker. Du behöver egentligen inte ha koll på detta datum eftersom det alltid sker efter två bankdagar för europeiska och amerikanska aktier per automatik, vilket är samma som det tar för registreringen att ändras från sink-dagen. Så står du som ägare till aktien efter stängning på sink-dagen så kommer du också stå som registrerad aktieägare på avstämningsdagen.
  • Utdelningsdag: Detta är dagen när utdelningen betalas ut och kommer in på ditt konto. Exakt när det sker beror på vad bolaget har bestämt. Utbetalningen kan också ske på lite olika sätt, antingen med insättning av pengar eller bokning av inlösningsoptioner som omvandlas till pengar.

Vad är direktavkastning

Utdelningen är hur mycket du får får i faktiska kronor och ören, men om du vill jämföra olika bolags utdelning så vill man se hur den procentuella utdelningen ser ut. Det är det som kallas direktavkastning.

Räkna ut direktavkastningen

Du kan oftast se direktavkastningen uträknat på en akties detaljsida, men ofta uppdateras den en gång om dagen eller använder föregående års siffror. Därför kan det vara bra att själv kunna räkna ut vad direktavkastningen blir, speciellt om man tror att utdelningen kommer höjas.

Du räknar ut direktavkastningen genom att ta utdelningen delat på aktiekursen, och omvandlar sedan det till procent genom att multiplicera med 100.

Om aktiekursen går upp kommer också direktavkastningen att minska. Går aktiekursen ned istället så ökar direktavkastningen.

räkna ut direktavkastning

Är utdelningsaktier bra eller dåligt?

Många småsparare väljer att investera i utdelningsaktier och bygga en utdelningsportfölj. Anledningen är framförallt att det skapar en passiv inkomst där man får pengar insatta på sitt konto flera gånger per år utan att sälja några aktier. Utdelningen kan man sedan återinvestera i aktier för att skapa en ränta på ränta effekt.

Utdelningsaktier är varken bra eller dåligt, det beror helt på företaget i sig. Om ett företag ger utdelning är det en bra indikator på att företaget är stabilt och gör vinst, men man ska inte heller stirra sig blind på direktavkastningen. 

Om ett företag har en krympande vinst och inte växer så är det risk att utdelningen kommer minska över åren och också aktiekursen. Det man ska kolla på är snarare att vinsten ökar samtidigt som utdelningen och att man förhoppningsvis kan se att företaget kommer gå så bra att den kan höja utdelningen i framtiden.

Skatt på utdelning

Skatten på utdelningar beror på hur du äger dina aktier. Om du har en kapitalförsäkring (KF) eller investeringssparkonto (ISK) så schablonbeskattas dina innehav och utdelningen är på så sätt skattefri. 

Om du istället har dina aktier i en vanlig aktiedepå betalar du 30% på utdelningssumman i skatt. Skatten dras direkt när utdelningen sker, så om utdelningen är 100 kr får du 70 kr medan 30 kr skickas till skatteverket. 

För utdelningar från utländska aktier är skattesatsen densamma för ett vanligt aktiekonto, men det finns en del specialregler om du har KF och ISK.